เทคโนโลยีล่าสุดในวิศวกรรมยานยนต์

 • ทายาทอาณาจักร Dyson ต่อยอดสินค้าเทคโนโลยี …

   · อาณาจักร Dyson เติบโตด้วยยอดรายได้ปี 2561 ที่ 4.4 พันล้านปอนด์ หรือกว่า 1.91 แสนล้านบาท 28 ปีหลังก่อตั้งโดย James Dyson วิศวกรนักประดิษฐ์ผู้ ...

 • เทคโนโลยียานยนต์ ต่างประเทศ | IDP ประเทศไทย

  เน องจากสถานการณ COVID-19 ม หลากหลายสถาบ นท ม คอร สเร ยนท สามารถเร ยนแบบออนไลน ก อนได และหล งจากน นค อยเข าเร ยนในคลาสเร ยนจร ง ค าเล าเร ยนท งหมด USD 46,368? THB 1,477,284 ...

 • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ . 2554 1 1.

  3/2554 ว นท 24 เด อนม นาคม พ.ศ. 2554 สภามหาว ทยาล ยฯ อน ม ต / เห นชอบหล กส ตรในการประช ม คร งท 2/2554 เม อว นท 30 เด อนเมษายน

 • วิศวกรรมยานยนต์ Automotive Engineering

  1.รห สและช อรายว ชา รห สรายว ชา 31075412 ช อรายว ชาภาษาไทย ว ศวกรรมยานยนต ช อรายว ชาภาษาอ งกฤษ Automotive Engineering 2.จำนวนหน วยก ต 3( 3 - 0 - 6 ) 3.หล กส ตร และประเภทของรายว ชา 2 หล ...

 • GAC Motor จัดแสดงเทคโนโลยีหลักในมหกรรมยานยนต์

   · GAC Motor เป ดศ กราชใหม ของการเด นทาง จ ดแสดงเทคโนโลย หล กในมหกรรมยานยนต Auto Guangzhou 2018 GAC Motor ผ ผล ตยานยนต ช นนำของจ น กำล งจ …

 • ข้อมูล TCAS ทั้ง 4 รอบของวิศวกรรมยานยนต์ วิทยาลัย ...

  หมายเหต ม ธยมศ กษาตอนปลาย(ม.6)เน นกล มสาระการเร ยนร ทางด านคณ ตศาสตร -ว ทยาศาสตร โดยเม อจบการศ กษาแล วต องผ านการเร ยนรายว ชาในกล มสาระการเร ยนร ทางด ...

 • เทคโนโลยียานยนต์ ข่าวเทคโนโลยียานยนต์ …

   · มาพบ 5 เทคโนโลย ในรถของค ณท อาจจะไม เคยร มาก อนว าม นมาจากสนามแข ง Formula 1 23 ธ.ค. 54 เปิดอ่าน 9,047 จำนวนแชร์ 5 จำนวนคอมเม้น 0

 • เทคโนโลยียานยนต์ | Scania ประเทศไทย

   · การใช เทคโนโลย แสงสว างใหม ล าส ด บนกระจ งหล งคาและด านหน าด วยไฟ LED กำล งส ง ขณะท ไฟหน าสามารถใช ได ก บ H7 หร อ LED เพ อเพ มประส ทธ ภาพตามหล กอากาศพลศาสตร ...

 • รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ...

  1-2 2. การเพ มประส ทธ ภาพในการเด นทาง (Travel efficiency) โดยการใช ว ธ การเด นทางท ม ประส ทธ ภาพในการใช พล งงานส ง เช น การใช ระบบขนส งสาธารณะและการเด นทางท ไม ใช พล ง ...

 • ข่าวเทคโนโลยียานยนต์ ล่าสุด | RYT9

   · ม.พะเยา : ว ทยาศาสตร เพ อความเข มแข งของช มชน ท วไป 22 ม .ย. –ThaiPR ป จจ บ นเทคโนโลย สม ยใหม เข ามาม บทบาทในช ว ตประจำว นของผ คนต งแต ระด บรากหญ าไปจนถ งระด บผ ...

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ รู้จัก ...

  ศ กษาเก ยวก บเทคโนโลย ทางว ศวกรรมในสาขาว ศวกรรมยานยนต และกลไกการ ทำงานของช นส วนยานยนต การนำเช อเพล งและพล งงานมาใช ให เก ด ...

 • ห้องเทคโนโลยียานยนต์

  ใน อยากให ด ก น เทคโนโลย ซ ... เมื่อ 28 ตุลาคม 2559, 19:13:11 ยานยนต์ไฟฟ้า

 • ''เทคโนโลยี เรดาร์'' ล่าสุดของ ThoughtWorks

   · ในรายงาน ''เทคโนโลย เรดาร '' ฉบ บท 19 Technology Radar ท จ ดทำโดย ThoughtWorks บร ษ ทท ปร กษาด านซอฟท แวร ระด บโลก ได ม การย ำถ งประโยชน ของหล กปฏ บ ต ทางว ศวกรรมท ใช มาอย าง ...

 • จีเอ็ม โฮลเด้น เพิ่มวิศวกร 150 ตำแหน่ง ในประเทศ ...

  จีเอ็ม โฮลเด้น ประกาศว่า ทีมวิศวกรชาวออสเตรเลียใหม่ล่าสุดนี้ จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ และระบบส่งกำลังไฟฟ้า (Electric ...

 • เส้นทาง สู่ วิศวกร

  Visit the post for more. เส นทางส "ว ศวกร" คณะว ศวกรรมศาสตร ค อ สาขาความร และว ชาช พเก ยวก บการประย กต ใช ว ทยาศาสตร และความร ทางคณ ตศาสตร เพ อการใช ประโยชน จากกฎ ...

 • AI เทคโนโลยีออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์สามมิติ

  AI เทคโนโลยีออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์สามมิติ. การพัฒนายานต์ในปัจจุบันถือว่าได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว และได้เปลี่ยนไปอย่าง ...

 • ยานยนต์ไฟฟ้า: เทคโนโลยี การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน ...

  งานสัมมนาเชิงวิชาการ "ยานยนต์ไฟฟ้า: เทคโนโลยี การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้งาน". August 3, 2020. Green Network. สมาคมวิศวกร ...

 • ยานยนต์และวิศวกรรม

  การรับรองโดยอิสระจะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมจะดูแลเราให้ปลอดภัย. ในอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้า ...

 • อนาคตการเรียนวิศวกรรม กับกระแสรถยนต์ไฟฟ้า EV | …

  อนาคตการเรียนวิศวกรรม. การจะพัฒนาให้รถยนต์ไฟฟ้ากลายเป็นสินค้าหลักในตลาดยานยนต์ในอนาคตจึงจำเป็นต้องพึ่งพาการพัฒนา ...

 • วิศวกรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล | Tool Makers

   · 6. Elon Musk หนึ่งในวิศวกรที่ยิ่งใหญ่ในยุคของเรา. เกิดที่แอฟริกาใต้ ปัจจุบันเป็นวิศวกรชาวแคนาดา นักธุรกิจและนักประดิษฐ์ Elon Musk คือ ...

 • เทคโนโลยีหน่วยความจำชิป 3D NAND รุ่นใหม่ล่าสุด …

  เทคโนโลยีหน่วยความจำชิป 3D NAND รุ่นใหม่ล่าสุด. เทคโนโลยี BiCS5 ได้รับการพัฒนาร่วมกับ Kioxia Corporation พันธมิตรด้านเทคโนโลยีและการผลิต โดย ...

 • เทคโนโลยี hot runner ขั้นสุดสำหรับวิศกรรมยานยนต์ | …

   · เทคโนโลยี hot runner ขั้นสุดสำหรับวิศวกรรมยานยนต์. พลวัต (dynamics) ความน่าเชื่อถือ และความสะดวกสบายในวิศวกรรมยานยนต์ไม่เพียง ...

 • ข่าวยานยนต์ ล่าสุด | RYT9

   · สมาคมผู้ผลิตยานยนต์จีน (CAAM) เปิดเผยในวันนี้ว่า ยอดขายรถยนต์ของจีนในเดือนมิ.ย. ลดลง 12.4% แตะที่ 2.02 ล้านคัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ...

 • ยานยนต์ไฟฟ้า: เทคโนโลยี การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน ...

  ขอเช ญเข าร วมส มมนาเช งว ชาการ "ยานยนต ไฟฟ า: เทคโนโลย การออกแบบ โครงสร างพ นฐาน และการประย กต ใช งาน" ในว นท 28 – 30 ต ลาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ...

 • เทคโนโลยีล่าสุด

  รถยนต ในป จจ บ นน ม เทคโนโลย อะไรเข ามาใหม บ างคร บ ขอเป นข อม ลล ...

 • วิศวกรรมยานยนต์

  ตำรา "วิศวกรรมยานยนต์" เล่มนี้ประกอบด้วยพื้นฐานที่เป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบยานยนต์ ทั้งด้านทฤษฎีและการคำนวณ อาทิ การหา ...

 • GM Holden ออสเตรเลีย เพิ่มวิศวกร 150 ตำแหน่ง …

   · Press Release จีเอ็ม โฮลเด้น ประกาศ ทีมวิศวกรชาวออสเตรเลียทีมใหม่ล่าสุด จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Vehicles) และชุดระบบ ...

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบริการยานยนต์ sub Eng

  ผลงานคุณภาพจาก Double D Media

 • เทคโนโลยีการขับขี่ปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์

  ใน ณ ป จจ บ นน น การข บเคล อนอ ตโนม ต ในอ ตสาหกรรมยานยนต น น ย งอย ท ระด บ1 เท าน นโดยท ม อ ปกรณ ต ดต งเสร ม ท เร ยกว า การข บเคล อนผ ช วย หร อ driver assistance ซ งจะม รายละ ...

 • Fundamentals of Electric Vehicle Technologies | …

  หลักสูตรพื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า( Fundamentals of Electric Vehicle Technologies) "นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า" หรือที่หลายคนเรียกกันสั้นๆ ว่า "EV" (Electric Vehicles ...

 • เงินเดือนวิศวกรแต่ละสาขา ล่าสุด ปี 2018 | …

  อ ตราเง นเด อนว ศวกรแต ละสาขา ป 2018 น องๆ หลายคนคงพอร ข อม ลก นมาบ างแล วว า สายงานทางด านว ศวกรรมศาสตร เป นสายอาช พท ได เง นเด อนส งในด บต นๆ ของเด กจบใหม ...

 • วิศวกรรมยานยนต์ เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร?

  สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering) เป็นสาขาวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์เป็นพิเศษโดยมีวัตถุประสงค์หลัก ...

 • ยานยนต์ไฟฟ้า: เทคโนโลยี การออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน ...

  งานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ยานยนต์ไฟฟ้า: เทคโนโลยี การออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้งาน. September 23, 2019. Electricity & Industry. สมาคม ...

ปรึกษาฟรี  หรือ  ทิ้งข้อความไว้

ลิขสิทธิ์ © ANC | แผนผังเว็บไซต์

gotop