เจ้อเจียงเครื่องจักรโรงงานคั้น

 • เกี่ยวกับเรา

  ป 2562 ย ายไปท โรงงานเด มพ นท 8000 ตร.ม. เคร องพ มพ เฟล กโซกราฟ ขายด ท ส ดในจ นตอนเหน อจ นตะว นออกและจ นตอนใต และส งออกไปย งแอฟร กาใต เกาหล ใต และมาเลเซ ย

 • เจ้อเจียง Zhengqiang เครื่องจักร Co., Ltd

  เจ อเจ ยง Zhengqiang เคร องจ กร Co., Ltd: เราตายม ออาช พเคร องต ด เคร องเจาะตาย กล องเคร องข นร ป เคร องกระดาษฟาง และกระดาษฟางบรรจ เคร องผ ผล ตและซ พพลายเออร ใน ...

 • 7.5KW รีไซเคิลพลาสติกคั้น 10 Sievehole Dia …

  รายละเอ ยดส นค า 7.5KW ร ไซเค ลพลาสต กค น 10 Sievehole Dia การใช ไฟฟ าต ำ เคร องบดพลาสต ก LDF-B-400 7.5KW คำอธ บายการผล ต: 1) โครงสร างท แข งแกร งใช งานง ายการใช ไฟฟ าต ำและทนทาน

 • ผลิตภัณฑ์

  สายการผล ตถ านห นอ ดก อนแบบม ออาช พ OEM, เจ งโจว Dayang Briquette Machinery Co., Ltd - Page 7 เจ งโจว Dayang อ ดก อนเคร องจ กร Co., Ltd เพ ม: เขตอ ตสาหกรรมเจ งโจวเม องมณฑลเหอหนานประเทศจ น

 • เจ้อเจียงโรงงาน masticating …

  เจ อเจ ยงโรงงาน masticating ค นน ำสหราชอาณาจ กรท ม ความจ กลาง Home Buriram Sugar (BRR) Ensure raw materials security and better living conditions for cane growers.

 • เกี่ยวกับเรา -เจ้อเจียง Shengtuo เครื่องจักรกล จำกัด

  ประว ต ความเป นมา เจ อเจ ยง SHINETOP เคร องจ กร Co., Ltd. เป นผ เช ยวชาญในการผล ตหลายสถาน เคร องห วเย น / สายฟ าอด ตก อต งข นในป 2006 พ นท ท งหมดค อ 17600 ตารางเมตรม ว ศวกร ...

 • เกี่ยวกับเรา

  เจ อเจ ยงนห งอ จ งเคร องผล ต Co., Ltd เพ ม: 08 งค งเน ยน ว เจ อเจ ยง จ น ผ จ ดการ: อ ลเลนเฉ น อ เมล :[email protected] โทรศ พท : 0086-579-89096296

 • เหล็กแมงกานีสสูงผู้ผลิตและเครื่องจักรโรงงาน -ฮิ ...

  เจ อเจ ยงนห งอ จ งเคร องผล ต Co., Ltd เพ ม: 08 งค งเน ยน ว เจ อเจ ยง จ น ผ จ ดการ: อ ลเลนเฉ น อ เมล :[email protected] โทรศ พท : 0086-579-89096296

 • เกี่ยวกับเรา

  เจ อเจ ยง Geartech เคร องจ กร Co., จำก ด ก อต งข นในป 2001 ต งอย ท ไม ม 1900 Haifeng Road Binhai เขตอ ตสาหกรรมของเม องไถโจวเจ อเจ ยงประเทศจ นด วยท นจดทะเบ ยน RMB 11,000,000.00 โรงงานของ บร ษ ท ...

 • โรงงานของเรา

  เจ อเจ ยง Phoebus เคร องจ กรไฟฟ าเทคโนโลย จ าก ด ม ความคล องต วท ด เคร องพ นสารเคม พล งงานท ทนทานและไม ชดเชยป มล กส บและป มล กส บ triplex ก บเ ...

 • เครื่องจักรรีไซเคิลพลาสติก 55 K เครื่องตัดเศษ ...

  ค ณภาพส ง เคร องจ กรร ไซเค ลพลาสต ก 55 K เคร องต ดเศษเคร องจ กรลดความแข งอ ตสาหกรรม จากประเทศจ น, ช นนำของจ น waste crusher machine ส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพอย างเข ม ...

 • ติดต่อเรา -เจ้อเจียง Huayue บรรจุเครื่องจักร Co., Ltd

  เจ อเจ ยง Huayue บรรจ เคร องจ กร Co., Ltd โทร:โทร. 0577-65609528 โทรสาร:โทร. 0577-65609976 ม อบ:+8613906871677 (whatsapp & wechat) +8613706680303 (whatsapp & wechat) อ เมล: [email protected] [email protected] ...

 • สะอาดและปลอดภัย เจ้อเจียงเครื่องจักรกลึง

  เจ อเจ ยงเคร องจ กรกล ง ท ม ประส ทธ ภาพต องม ความทนทานและไม ก ดกร อน เจ อเจ ยงเคร องจ กรกล ง นว ตกรรมใหม ใน Alibaba มอบความน าเช อถ อ ...

 • กำลังแรงดัน 30kw LDF B 800 เครื่องบดพลาสติก 800 …

  ค ณภาพส ง กำล งแรงด น 30kw LDF B 800 เคร องบดพลาสต ก 800-1000 กก. / ชม. ผล ตในประเทศจ น จากประเทศจ น, ช นนำของจ น recycling plastic crusher ส นค า ...

 • โรงงาน

  เจ อเจ ยง Chengmei นำเข าและส งออก Co., Ltd. เป นผ ผล ตและผ ส งออกของ geotextiles ทอความแข งแรงส งต งอย ใน Binjiang District เม องหางโจว โรงงานของเรา Ningbo Honghuan Geotextile CO., LTD ต …

 • ทางออก

  ข อควรระว งเม อใช ท อไฮโดรล ก (1) อาย ของท อส นมากเม อใช งานท อ ณหภ ม ส ง ด งน นควรวางท อให ไกลท ส ดจากแหล งความร อน หากจำเป นให ต ดต งท อหร อแผงป องก นความร ...

 • โรงงานของเรา

  เจ อเจ ยง Epower เคร องจ กร Co., Ltd อ เมล: [email protected] โทรศ พท : +8617681518044 Skype: ถ ายทอดสด: adam_machinery567 Wechat: +8617681518044 ท อย : …

 • เกี่ยวกับเรา

  111 Shizhu New Street, เขตเจ ยวเจ ยง, เม องไถโจว, มณฑลเจ อเจ ยง, จ น อ เมล [email protected] ข อม ล บร ษ ท Zhejiang Phoebus Machinery Electric Technology Co., Ltd. นำเสนอเคร องพ นไฟท คล องต ว ...

 • ผลิตภัณฑ์

  เจ งโจว Dayang อ ดก อนเคร องจ กร Co., Ltd เพ ม: เขตอ ตสาหกรรมเจ งโจวเม องมณฑลเหอหนานประเทศจ น ต ดต อ: ส งโตล โทร / แฟกซ : + 86-371-57114464

 • เกี่ยวกับเรา

  ประว ต ศาสตร ของพวกเรา ป 2011 Zhejiang Hongsheng Machinery Co., LTD. เป นโรงงานขนาดเล กในหม บ าน Henghe เม อง Ruian เข าส ตลาดฉลากการพ มพ อย างเป นทางการ

 • ติดต่อเรา -เจ้อเจียง Phoebus …

  เจ อเจ ยง Phoebus เคร องจ กรไฟฟ าเทคโนโลย จ าก ด โทร:+86-576-81872678 โทรสาร:+86-576-88122855 ม อบ:+8613706762599 อ เมล:[email protected] เพ ม:111 Shizhu New Street, เขตเจ ยวเจ ยง, เม องไถโจว, มณฑลเจ อเจ ยง, จ น

 • บริการ

  เจ อเจ ยง Phoebus เคร องจ กรไฟฟ าเทคโนโลย จ าก ด เป นผ ผล ตและผ จ ดจ าหน ายท ประสบความส าเร จเราจะให ประส ทธ ภาพเคร องท ด เย ยมและราคาท ...

 • ผู้ผลิตเครื่องจักรอาหารจีน & ซัพพลายเออร์ & …

  องจ กรกลอาหาร เป นหน งในผ ผล ตเคร องจ กรกลอาหารช นนำและซ พพลายเออร ในประเทศจ นโรงงานของเราม ส วนร วม ในบร การขายส ง ย นด ต อนร ...

 • ประวัติ บริษัท

  ต ดต อเรา สวนอ ตสาหกรรมตอนใต ของตงกวนเขต Shangyu เม อง Shaoxing มณฑลเจ อเจ ยงประเทศจ น 312352 +86-575-8231-3426 +(86) 188 5854 3665 + (86) 575 8291 1881 [email protected] [email protected]

 • ข่าวไดนามิกล่าสุด

  เจ อเจ ยง SunYi เคร องจ กร ขอแสดงความย นด ค ณพบโรงงานโดยตรง อ เมล :[email protected] ;[email protected] โทรศ พท : +8618006686915; +8615356261218 โทรสาร: + 86-577-86900190 Tel: + 86-577-86900180

 • เกี่ยวกับเรา

  เจ อเจ ยง Shuoyuan บรรจ เคร องจ กร Co., Ltd ซ งเด มช อ Ruian Huayuan บรรจ โรงงานเคร องจ กรต งอย ในเม อง Ruian, เจ อเจ ยงจ งหว ด, เป นผ ผล ตม ออาช พของเคร องแพคเกจ, ก อต งข นใน 1996 ก บพ ...

 • เกี่ยวกับเรา

  เจ อเจ ยง Zhengqiang เคร องจ กร Co., Ltd ที่อยู่: ถนนเจิ้ง #529 เมืองวั่นซวน เหวินโจว Pingyang เมือง เจ้อเจียง จีน

ปรึกษาฟรี  หรือ  ทิ้งข้อความไว้

ลิขสิทธิ์ © ANC | แผนผังเว็บไซต์

gotop